Xem đường xã hội tiết lộ độ tuổi kết hôn sớm hay muộn

Đường xã hội tiết lộ tuổi kết hôn

Các đường chỉ tay liên quan đến việc giao tiếp xã hội là những đường vòng cung chạy từ mé ngoài vào phía trung tâm của lòng bàn tay. Nếu các đường phụ này của bạn nhiều, bạn thường rất giỏi trong giao tiếp, dễ thu hút sự chú ý của người khác, đặc biệt là người khác giới.

Trường hợp các đường này giao nhau với đường vận mệnh, bạn sẽ được ban phước bởi các ngôi sao thuận lợi cho việc kết hôn. Bạn sẽ kết hôn sớm nếu giao nhau là ở vị trí thấp hơn; trái lại, bạn sẽ kết hôn muộn hơn nếu giao nhau là ở vị trí cao hơn.

Nếu các đường quan hệ không giao nhau với đường số phận, bạn có thể thu hút nhiều người khác phái nhưng thường không điên cuồng trong tình yêu hoặc kết hôn muộn do kém may mắn trong hôn nhân.

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *