Xem đường trí tuệ có thể giúp bạn tìm được công việc tốt hay không?

Nếu đường trí tuệ và đường sinh mệnh trên bàn tay cùng xuất phát tại một vị trí, rồi kéo dài và tạo đường cong trên gò Nguyệt tượng trưng cho trí tưởng tượng, thì đây thuộc loại vân tay “tài trí tung hoành”. Người có kiểu vân tay này thích hợp với công tác văn hoá, như nhà viết văn, nhà soạn nhạc,…

Điểm xuất phát của đường trí tuệ rất gần với đường sinh mệnh, đây thuộc dạng vân tay độc lập phát triển. Người có kiểu vân tay này là người có tinh thần phấn đấu, làm việc hết mình, hơn nữa lại rất chú trọng kinh nghiệm thực tiễn, nên thích hợp với công việc lãnh đạo hoặc tự gây dựng sự nghiệp.

Đường trí tuệ kéo dài kiểu cắt ngang, đây thuộc kiểu người chín chắn, hướng nội. Người có kiểu vân này thường có tính cách hướng nội, hay bị kích động, nên thích hợp với những công việc ít phải tiếp xúc với mọi người, như biên tập viên, hiệu đính viên,…

Điểm xuất phát của đường trí tuệ cách đường sinh mệnh tương đối xa, đây thuộc kiểu đầu cơ. Người có kiểu vân này thường có tinh thần dũng cảm, thích hợp với những công việc mang tính chất đầu cơ, như đầu tư chứng khoán, cổ phiếu, kinh doanh hàng hoá, đầu tư bất động sản,…

Điểm xuất phát của đường trí tuệ xuất hiện tại gòMộc tinh, đây thuộc kiểu người quản lý. Người có kiểu vân này có khả năng quan sát nhanh nhạy, thích hợp với công tác nghiên cứu học thuật, như giảng viên đại học, nghiên cứu viên, viện trưởng học viện,…

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *