Xem chỉ tay đường hôn nhân luận tương lai vợ chồng tốt xấu

Đường hôn nhân là đường nào trong lòng bàn tay? Đường vân ngang ở ngón út chính là đường hôn nhân. Chúng tôi cũng phân đường hôn nhân thành nhiều loại nhỏ để quý bạn có thể dễ dàng nắm bắt chi tiết về cách xem .

Xem chỉ tay đường hôn nhân tảo hôn
Khi xem chỉ tay đường tình duyên thấy có nhiều đường vân ngang ở gò Thủy Tinh, trong đó có một đường chạy xuống đường tình duyên. Người có đường vân này thường sẽ kết hôn sớm. hay người ta còn gọi là tảo hôn.

Xem chỉ tay đường hôn nhân hạnh phúc
Đường hôn nhân từ gò Thái Dương vắt ngang qua gò Thủy Tinh đường màu sáng rõ, không bị cắt. Xem chỉ tay đường tình duyên của những người này có cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc, tình người hà hòa.

Xem chỉ tay đường hôn nhân thất bại
Có rất nhiều đường vân nhỏ ở gò Thủy Tinh không có đường hôn nhân chính, chủ đa tình, dễ được người khác giới hâm mộ, nhưng đó chỉ là tình yêu phù phiếm, gia đình bất hòa tan vỡ. Nếu trên chỉ tay đường hôn nhân xuất hiện “hòn đảo” chủ hôn nhân bị cản trở, nếu lấy cũng dở dang. Khi xem chỉ tay đường hôn nhân thấy có hai nhánh từ điểm xuất phát cũng là dấu hiệu của tình duyên nhiều trở ngại.

Xem chỉ tay đường hôn nhân ly tán
Đường hôn nhân có hình tròn đảo, sau khi kết hôn xuất hiện một dường dọc to cắt ngang đường hôn nhân. Xem chỉ tay đường tình duyên của những người này thấy chuyện tình cảm không mấy tốt đẹp, gia đình mâu thuẫn khó giảng hòa được, nếu sóng cũng không thể hòa hợp. Vì vậy mà ly dị chính là con đường giải thoát tất yếu cho cả hai.

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *