Qua đường trí tuệ làm thế nào có thể dự đoán được thời gian xảy ra sự kiện?

Dựa vào đường trí tuệ ta có thể dự đoán được thời gian xảy ra sự kiện, nhưng trong tướng số lại không có tiêu chuẩn dự đoán nào khả quan. Tuy nhiên chỉ cần nắm vững nguyên lý cơ bản thì vẫn có thể ứng dụng một cách rộng rãi, phương pháp cụ thể như sau.

(1) Từ mé trong ngón trỏ vẽ một đường thẳng đứng kéo dài đến đường trí tuệ, điểm giao nhau giữa hai đường là điểm ứng với 20 tuổi. Đường trí tuệ chạy từ phía bên của ngón cái tới điểm này thể hiện những trải nghiệm trong 20 năm đầu của người này, ta đánh dấu một ký hiệu để tiện cho những thao tác sau đó.

(2) Bắt đầu từ điểm 20 tuổi, dùng bút chì vẽ một đường hướng xuống rồi khắc độ, cứ 1 mm ứng với một năm. Để đảm bảo độ chính xác, ta vẽ một đường thẳng từ điểm giữa của ngón giữa tới đường trí tuệ, điểm giao nhau giữa hai đường ứng với 35 tuổi. Độ dài của đường trí tuệ thể hiện tính cách thực tế chứ không thể hiện tuổi thọ.

(3) Cuối cùng ta có thể dựa vào những ký hiệu đã đánh dấu để quan sát sự kiện thể hiện qua vân tay, từ đó dự đoán thời gian cụ thể xảy ra sự kiện.

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *