Qua bàn tay làm thế nào có thể dự đoán được điều bất trắc sẽ xảy ra?

Tuy không phải tất cả mọi điều bất trắc đều có thể tránh được, nhưng chí ít thì qua đường vân tay ta cũng có thể dự đoán được nguyên nhân và thời gian xảy ra điều bất trắc, từ đó ma làm tốt khâu chuẩn bị trước khi điều bất trắc xảy ra.

Trên đường sinh mệnh xuất hiện đường đứt đoạn hoặc đường giao với đường sinh mệnh, ta đều có thể coi đó là đường sự cố, đường tổn tài, đường phẫu thu­ật, đó là dấu hiệu cho thấy tính mạng gặp nguy hiểm, hoặc người này có thể mắc bệnh rất nặng.

Đường tài vận giao với đường sinh mệnh, cho thấy người này có thể vì tiền bạc mà gặp tai hoạ. Nếu trên đường quý nhân ở phía trong của đường sinh mệnh có hiện tượng phân nhánh và giao với đường sinh mệnh thì đó cũng gọi là đường tai nạn. Đường hôn nhân chạy xuống rất nhanh và đoạn cuối có vân đảo, cho thấy người bạn đời của người này có thể gặp sự cố bất ngờ.

Ngoài ra, nếu đường vân xuất hiện trên đường sinh mệnh thì ta có thể nhìn vào đó để phán đoán sự cố sẽ xảy ra vào năm nào. Hoặc nhìn vào vị trí của đường tai nạn ta cũng có thể biết được vào độ tuổi nào người này sẽ gặp sự cố.

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *