Đường trí tuệ xấu có hình dạng như thế nào?

Cùng tìm hiểu ý nghĩa hình dạng của một đường trí tuệ xấu

Có nguy cơ khủng hoảng tài chính

Đường nhánh của đường trí tuệ hướng xuống, cho thấy người này có một thời gian cảm thấy rất chán chường, còn nếu hướng lên thì cho thấy người này có thể gặt hái được một chút thành tựu. Đường nhánh hướng về phía ngón trỏ, cho thấy người này gặt hái thành tựu trong lĩnh vực học thuật. Đường nhánh hướng về phía ngón giữa, thể hiện sự nghiệp hoặc tài sản. Đường nhánh hướng về phía ngón áp út, thể hiện sự tự khẳng định mình. Đường nhánh hướng về phía ngón út, thể hiện sự thành công vê mặt tài chính. Nếu tại vị trí này có nhiều đường vân chạy chồng chéo lên nhau, cho thấy người này có nguy cơ khủng hoảng tài chính.

Thiên về cảm tính

Đường trí tuệ nhỏ và mờ, cho thấy người này hay phân tán tư tưởng, không có trình độ, suốt ngày chỉ mơ tưởng hão huyền, sống không thực tế, hay suy nghĩ linh tinh. Đường trí tuệ nhỏ, cho thấy người này có tính hay do dự, và luôn làm việc theo cảm tính.

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *