Dự đoán thời gian xảy ra sự kiện qua đường sinh mệnh như thế nào?

Đánh dấu những độ tuổi khác nhau trên đường sinh mệnh là có thể dự đoán được thời gian xảy ra sự kiện, nhưng nội dung ở đây chỉ mang tính chất tham khảo. Phương pháp như sau.

Trước tiên, từ mé trong của ngón trỏ, vẽ một đường thẳng đứng giao với đường sinh mệnh, điểm giao nhau giữa hai đường tương ứng với khoảng 20 tuổi.

Tiếp theo, coi điểm ứng với 20 tuổi là mốc, hướng về phía ngón cái đánh dấu từng năm một trước 20 tuổi trên đường sinh mệnh, sau đó lại coi điểm ứng với 20 tuổi làm mốc, hướng về phía cổ tay đánh dấu những năm sau 21 tuổi trên đường sinh mệnh, bạn có thể lựa chọn đánh một dấu ứng với 5 năm hoặc 10 năm, nhưng lưu ý khi đánh dấu không được che lấp các đặc điểm hay các vân khác trên đường sinh mệnh.

Cuối cùng, có thể nhìn vào những ký hiệu đã đánh dấu để biết được sự kiện thể hiện qua vân tay, đồng thời cũng có thể dự đoán được thời gian cụ thể xảy ra sự kiện.

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *