CHỈ TAY HÌNH CHỮ

Ý nghĩa của người có tướng chỉ tay hình chữ X

Một bàn tay có hình tam giác, bất kể ở vị trí nào thì người ấy cũng sẽ xuất sắc về một lĩnh vực nào

Ý nghĩa của người có tướng chỉ tay hình chữ Nhất

Bàn tay bình thường chắc chắn sẽ có ba đường chính và nổi bật nhất là đường sinh đạo, trí đạo và tâm đạo. Nhưng

Ý nghĩa của người có tướng chỉ tay hình chữ M

Người có đường chỉ tay chữ M ở tay phải và tay trái được cho là những người rất có tài, có khả năng thiên