Cách xem đường chỉ tay con cái cho phụ nữ đoán số lượng con trong tương lai

Xem số con cái của mình trong tương lai như thế nào bằng cách dưới đây.

– Quan sát trên 10 đầu ngón tay và đếm số hình bán nguyệt (phần màu trắng sữa)

– Nếu như không có hình bán nguyệt này xuất hiện trên đầu ngón tay thì chắc chắn đời này bạn đã vô duyên với vận con cái.

– Ngón cái không có hình bán nguyệt nhỏ thì người này sẽ khó khăn trong chuyện sinh đẻ.

– Nếu có 2,3 hình bán nguyệt trở lên thì khả năng sinh con càng nhiều.

Muốn biết đường con cái sau này như thế nào chỉ cần nhìn qua chỉ tay

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *